PLA D’IGUALTAT DE SUMAR

Client per al qual es va realitzar

Sumar, serveis públics d’acció social de Catalunya, SL (Sumar)

Descripció del projecte

Daleph ha elaborat el Pla d’Igualtat de Sumar, empresa pública que treballa en la prestació de serveis socials, d’acord amb el contingut i procediment fixat als Reials Decrets 901/2020 i 902/2020.

En tant que Sumar desenvolupa la seva activitat en un àmbit directament afectat per la component 22 del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència: “Pla de xoc per a l’economia de les cures i reforç de les polítiques d’inclusió”, el Pla d’Igualtat ha tingut com a singularitat l’objectiu de posar en valor la professionalització i la qualificació dels treballs de cura. A més, ha buscat de manera especial l’afavoriment de la conciliació de les persones, que majoritàriament son dones.

L’elaboració del Pla d’igualtat va comportar:

 • La distribució de la plantilla, per sexe, prestant especial atenció a la segregació vertical i l’horitzontal
 • Els processos de selecció i contractació
 • La formació interna
 • L’anàlisi dels hàbits interns de treball; per exemple, si les comunicacions es fan en llenguatge no sexista o si la informació quantitativa es desagrega per sexe
 • Les retribucions (auditoria salarial)
 • Les condicions de treball: horari, jornada, desconnexió digital, prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere, mobilitat funcional…,
 • Mesures de conciliació
 • Assetjament sexual i per raó de sexe

Fruit d’aquesta anàlisi es va plantejar un pla d’accions que recull els compromisos en matèria d’igualtat interna de l’entitat per als propers 4 anys. Aquest pla es va acompanyar del seu respectiu sistema de seguiment i governança.

Principals resultats obtinguts

 • Diagnòstic d’igualtat d’una plantilla de prop de 1.000 persones.
 • Aplicació de tècniques de participació que van implicar més de 300 persones.
 • Identificació de les fortaleses i les debilitats en matèria d’igualtat.
 • Pla d’acció amb més de 35 mesures d’igualtat.

Articles relacionats