Empresa i innovació

Col·laborem amb el sector públic i les organitzacions privades per aconseguir que, en els nostres territoris, hi hagi més persones emprenedores, empreses sòlides i innovadores i sectors competitius que generin riquesa i ofereixin oportunitats als seus habitants, especialment als més desfavorits.

Productes i serveis

Estudis i planificació d’actuacions d’impacte empresarial i emprenedor en el territori.
Disseny i desenvolupament de projectes sectorials o horitzontals que generen activitat i riquesa.
Assessorament i formació de persones emprenedores i staff d’empreses per afavorir l’èxit de les seves iniciatives.
Campanyes de sensibilització per canviar el curs de les coses, les inevitables inèrcies que dificulten el desenvolupament i l’emprenedoria.
Millora de l’acompliment del personal tècnic mitjançant el disseny i elaboració d’eines de treball i la impartició de formació a mida.
Sistemes d’acostament de la inversió privada i els partenariats locals als projectes emprenedors.
Suport i assistència tècnica a entitats financeres per invertir amb impacte social i eficàcia econòmica.
Elaboració i suport a l’execució de projectes d’innovació, de cooperació empresarial i de desenvolupament de clústers.

Vídeo sobre Empresa i Innovació

Projectes Relacionats