Conciliació i coresponsabilitat: anàlisi i plans per al sector públic i privat

Desenvolupem projectes per promoure la conciliació familiar, personal i laboral: guies, plans, estratègies, recopilació de mesures, i identificació i anàlisi de bones pràctiques. Tenim experiència en el disseny d’aplicacions telemàtiques que permeten la recopilació, classificació i descripció de plans i mesures de conciliació familiar, personal i laboral, així com en el disseny i suport a la implementació de plans i mesures de conciliació i de foment de la coresponsabilitat, tant al sector públic com al privat.

Entre els projectes desenvolupats recentment en aquest àmbit destaquem l’Estudi de les mesures de conciliació al sector públic i privat d’Aragó i el Diagnòstic sobre la situació de la igualtat  i la conciliació dels temps als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona