DINAMITZACIÓ DE LA XARXA D’EMPRESES AMB DISTINTIU D’IGUALTAT

CLIENT PER AL QUAL ES VA REALITZAR

Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

La Llei dIgualtat (LO 3/2007, de 22 de marçva disposar la creació d’udistintiu empresarial en matèria digualtat per tal de reconèixer aquelles empresei entitats que destaquen per laplicació de polítiquede tracte i d’oportunitats amb les seves treballadores i treballadorsTotes les empreseguardonades amb el distintiu passen a formar part de la Xarxa dempreseamb distintiu dIgualtat en lEmpresa (Xarxa DIE), que gestiona l’Institut de la Dona (IMIO). 

Aquesta Xarxa té com a objectiu principal l’intercanvi de bonepràctiques en matèria digualtat entre dones i homesfent-les públiques per al coneixement de la resta d’empreses i de la societat en generalPer a la identificació d’aquestes pràctiquees duen a terme jornades tècniques presencials, grups de treballfòrums de debat, elaboració destudis, etc. sempre en el context de la igualtat entre dones i homes. 

Daleph ha estat lempresa encarregada de dinamitzar la Xarxa DIE des de l’any 2012 de forma ininterrompuda. Aquesta dinamització es concreta en: 

 • Organització i dinamització de les JornadeTècniques de la Xarxa, que serveixen com a principal espai d’intercanvi entre les empreses de la XarxaCompten amb una exposició sobre la temàtica de la Jornada a través de ponència de persona experta o de taula rodona i una activitat pràctica dinamitzada per Daleph i lIMIO. 
 • Elaboració de guies de bones pràctiques i estudis sobre diversetemàtiques relacionades amb la igualtat en lempresa, així com informes sobre les JornadeTècniques i sobre les activitatdutes a terme per les empreses en dates com el 22 de febrer (Dia de la Igualtat Salarial), 8 de març (Dia Internacional de la Donai 25 de novembre (Dia Internacional de lEliminació de la Violència contra la Dona). 
 • Dinamització de la plataforma online interna de la Xarxa a través de la publicació de notíciesarticles i altres documents d’interèi la generació d’espais d’intercanvi entre les empreses. 
 • Actualitzacions a la pàgina web de la Xarxa. 
 • Assistència tècnica permanent a lIMIO per a qualsevol altra qüestió relativa a la dinamització de la Xarxa. 

PRINCIPALS RESULTATS OBTINGUTS

 • Intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre les empreses de la Xarxa i difusió externa al conjunt del teixit empresarial i a la societat en general: 
 • Celebració de JornadeTècniques com la de “Procediments de selecció que afavoreixen la igualtat efectiva de dones i homes” i la de “Incorporació de talent i sensibilització empresarial: integració de dones víctimes de vioncia de gènere. 
 • Estudi “La gestió de la prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe en les empreses de la Xarxa DIE. 
 • Estudi “Les dones en les empreses tècniques i/o tecnològiques de la Xarxa DIE. Mesures de selecció i promoció. 
 • Estudi “Bones pràctiques de conciliació i corresponsabilitat en les empreses amb distintiu “Igualtat en l’empresa” (Xarxa DIE). 
 • Estudi “Mesures que apliquen les empreses de la Xarxa d’empreses amb distintiu “Igualtat en l’Empresa” per a eliminar la bretxa salarial de gènere. 
 • Guia de Bones Pràctiques “La incorporació de la igualtat entre dones i homes en la promoció i el desenvolupament de la carrera professional. 
 • Guia de Bones Pràctiques “Mesures més eficaces per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
 • Guia de Bones Pràctiques “La igualtat d’oportunitats en els plans de formació de l’empresa. 
 • Guia de Bones Pràctiques “Canvi de cultura organitzacional. 
 • Guia de Bones Pràctiques “Accions positives o promocionals d’igualtat. 
 • Guia de Bones Pràctiques “Accés de dones a llocs tradicionalment ocupats per homes i viceversa. 
 • Publicació dinformes de les activitatdutes a terme per part de les empreses en dates commemoratives vinculades a la igualtat entre dones i homes com el 22 de febrer, el 8 de març i el 25 de novembre. 

Articles relacionats