INGEUS

Conscients que la desocupació és el principal problema del nostre país, el 2012 vam crear INGEUS a Espanya, fruit de la cooperació entre DALEPH i INGEUS, empresa especialitzada en la gestió de programes d’ocupació i present en 12 països.

La nostra vocació és que persones allunyades del mercat de treball trobin una ocupació estable i adequada a les seves capacitats. I això ho aconseguim mitjançant un enfocament molt personalitzat, holístic, flexible i professional.

En els dos últims anys, hem treballat amb més de 3.000 persones amb uns resultats molt positius tant en termes d’inserció laboral com de sostenibilitat de l’ocupació.

Presentació INGEUS