Atenció social i inclusió

Posem al servei dels equips d’atenció social el nostre coneixement del sector i l’experiència en l’aplicació d’instruments de planificació, avaluació i millora contínua, per garantir una intervenció efectiva que situï la ciutadania en el centre del model.
Donem suport als programes i polítiques en l’àmbit de l’atenció social i la inclusió mitjançant diferents productes i serveis.

Productes i serveis

Elaboració de plans estratègics en els àmbits d’atenció social i inclusió i desenvolupament dels instruments per a la seva gestió i control: quadres de comandament, mecanismes de coordinació, sistemes de reporting, etc.
Formalització, anàlisi i millora de processos de treball i procediments d’atenció i orientació laboral a la població usuària.
Disseny i acompanyament en la implantació de millores organitzatives tant pel que fa al disseny d’estructures com al contingut específic de les unitats i llocs de treball.
Avaluació dels serveis tant des del punt de vista de la seva qualitat com de resultats obtinguts i impacte dels serveis.
Suport a la sistematització dels processos d’atenció individual i familiar i desenvolupament de models d’intervenció en resposta a necessitats socials específiques.

Vídeo sobre atenció social i inclusió

projectes relacionats