Avaluació i impacte de les polítiques d’igualtat

Les polítiques d’igualtat han de ser avaluades per conèixer el seu impacte tant en la població en general com sobre diferents grups de dones i homes. A Daleph duem a terme avaluacions de les polítiques i els plans d’igualtat, tant intermèdies com finals, per conèixer-ne l’abast.

El sistema de seguiment i avaluació dels plans d’igualtat està fixat al RD 901/2020, que en regula els continguts i el registre, i estableix que el seguiment i l’avaluació dels plans d’igualtat s’ha de fer de manera periòdica a mesura que s’hagi establert al pla d’accions o en el reglament que regula la composició i les funcions de la comissió encarregada de dur a terme el seguiment del pla d’igualtat.

Entre els projectes desenvolupats recentment en l’àmbit de les polítiques d’igualtat, destaquem l’Avaluació del primer pla d’igualtat d’oportunitats de Castella-la Manxa i la impartició de formació sobre informes d’impacte gènere.