Desenvolupament Territorial

Treballem amb les administracions públiques per dissenyar i implementar estratègies i actuacions que contribueixin al desenvolupament territorial. Col·laborem amb les institucions que lideren el canvi en els seus territoris, en la recerca de la millora de la qualitat de vida dels seus habitants i la competitivitat del seu teixit empresarial.

Productes i serveis

Disseny i implementació d’estratègies i plans d’acció territorials amb una orientació operativa que abordi els reptes identificats.
Estratègies i plans d’acció sectorials en àmbits com els espais d’activitat econòmica, la transformació de les ciutats, el comerç urbà o el turisme.
Suport a la presentació de projectes a línies de finançament local, regional, estatal i europea, perquè els nostres clients obtinguin els recursos necessaris per dur a terme els seus projectes.
Assistència tècnica per a la definició, desenvolupament i execució de projectes en què la nostra visió transversal del desenvolupament econòmic i social permet acompanyar les administracions en tot el procés. Aspectes formals i de justificació econòmica inclosos.

Vídeo sobre
Desenvolupament Territorial