Formació en igualtat i conciliació

Oferim formació en igualtat per a personal tècnic i directiu d’organitzacions públiques i privades tant en format presencial com telemàtic. Disposem d’un catàleg de cursos de formació en igualtat que abasta cursos de nivell inicial per conèixer els conceptes fonamentals d’igualtat i el marc normatiu actual fins a accions formatives específiques entre les quals: Com elaborar un pla d’igualtat o Com dur a terme una auditoria retributiva. Els continguts, la durada, l’horari, la modalitat i la periodicitat de la formació en igualtat s’adapten a les necessitats de cada client.

Entre els projectes desenvolupats recentment en aquest àmbit, destaquem la formació en igualtat dedicada al Registre retributiu i al càlcul de la bretxa salarial, els cursos sobre Igualtat de gènere en l’administració publica i sobre informes d’avaluació de l’impacte de gènere.