Gestió de projectes d’igualtat

Duem a terme projectes d’igualtat en que atenem diferents grups de dones: immigrants en situació irregular, en atur de llarga durada, en procés de redefinició de l’objectiu professional, etc. Dissenyem el projecte d’igualtat, el planifiquem, desenvolupem les diferents actuacions que el componen, tant de caràcter individual com grupal, duem a terme el seguiment del projecte d’igualtat per assegurar que s’assoleixen els objectius previstos, i elaborem la justificació tècnica i econòmica del projecte d’igualtat.