Desenvolupament Urbà Sostenible

Desenvolupament Urbà Sostenible

Daleph assisteix a les ciutats i autoritats urbanes en el disseny i gestió de les seves Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible, amb l’objectiu de maximitzar els seus resultats, accedir al finançament europeu disponible a cada Període de Programació i assegurar una correcta execució de les seves operacions i actuacions.

Productes i serveis:

Disseny d’Estratègies de Desenvolupament de Urbà Sostenible Integrat, de conformitat a les directrius del FEDER, per accedir al finançament disponible.
Elaboració d’Agendes Urbanes en resposta als reptes plantejats per l’Agenda 2030, la Nova Agenda de Desenvolupament Urbà d’ONU-Habitat i l’Agenda Urbana Espanyola.
Assessorament en els aspectes organitzatius i administratius necessaris per assegurar una bona execució de les estratègies urbanes.
Creació i seguiment d’Observatoris de Sostenibilitat Urbana.
Assistència en la gestió de les estratègies urbanes, assessorant a les àrees municipals encarregades d’executar operacions i actuacions que contribueixin a la consecució dels objectius proposats.
Avaluació i monitorització d’Indicadors de Sostenibilitat Urbana.
Assistència tècnica a organismes responsables del “Eix Urbà” FEDER: Direcció General de Política Regional i Urbana (Comissió Europea); Administració General de l’Estat; i xarxes de municipis.

Projectes Relacionats