Ocupació

Treballem perquè totes les persones tinguin oportunitats laborals i aportin les seves capacitats al mercat, assessorem el sector públic i el tercer sector per agilitzar la resposta a les demandes de les empreses i a les necessitats d’ocupació de les persones, i gestionem projectes.

Productes i serveis

Projectes i formació en orientació, intermediació i inserció laboral; ocupació i mercat de treball; competències per a l’ocupació; i qualificació professional.
Disseny de projectes i reformulació de polítiques d’ocupació.
Estudis sobre ocupació, mercat de treball, col·lectius, necessitats formatives, sectors d’activitat.
Elaboració d’instruments com guies, protocols, fitxes de perfils, catàlegs de recursos, … en qualsevol suport.
Assistència tècnica per a la definició de polítiques i el desenvolupament de projectes.
Gestió de projectes.
Obtenció de fons.

Vídeo sobre Ocupació i Igualtat