CURS SOBRE INFORMES D’AVALUACIÓ D’IMPACTE DE GÈNERE PER AL PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA DE CANTÀBRIA

Client per al que es va realitzar

Centre d’Estudis de l’Administració Regional de Cantabria (CEARC)

Descripció del Projecte

Daleph ha impartit novament un curs sobre informes d’avaluació d’impacte de gènere per al personal de l’administració autonòmica de Cantàbria.

Daleph ja va impartir aquest mateix curs l’any 2019 i les bones valoracions de les persones assistents i el seu alt grau de satisfacció amb el temari impartit van portar al CEARC a comptar novament amb els serveis de Daleph per a la nova edició de 2020.

Els informes d’impacte de gènere són un document adjunt a la Memòria d’Anàlisi d’Impacte normativa (MAIN), preceptius en la tramitació de qualsevol llei i permeten dur a terme una avaluació ex – ante d’aquesta a efectes de millorar el seu articulat per tal d’aconseguir que el seu impacte beneficiï per igual a dones i homes.

Principals resultats obtinguts

  • 20 hores de formació en informes d’avaluació d’impacte de gènere
  • Més de 10 persones formades
  • Presentació de dades autonòmiques, estatals y europees
  • Realització d’activitats pràctiques amb la finalitat d’avaluar amb impacte de gènere diferents normatives, polítiques i plans estratègics

Articles relacionats