PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT SEXUAL I L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE (FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL)

Client per al qual es va realitzar

Fundació TIC Salut Social

Descripció del projecte

Després de la col·laboració per a l’elaboració del seu Pla d’Igualtat, Daleph ha mantingut l’acompanyament a la Fundació TIC Salut Social en el seu camí cap a la transversalitat de gènere; aquesta vegada a través de l’elaboració d’un Protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

El Protocol, ja vigent, s’ha elaborat tenint en compte les característiques i necessitats de la fundació i en base a documents marc en matèria de prevenció de l’assetjament. La seva integració a l’entitat ofereix una nova via organitzada, discreta i àgil d’actuació, davant eventuals casos d’assetjament, discriminació o conductes indegudes per raó sexual o per raó de sexe.

Finalment, i en paral·lel al desplegament del Protocol, Daleph ha ofert una formació, per a tota la plantilla de la fundació, destinada a explicar el funcionament del Protocol, la normativa que el regula i, finalment, alguns exemples o casos que poden constituir conductes d’assetjament.

Principals resultats obtinguts

  1. Definició d’un sistema d’actuació davant les conductes masclistes, en forma de Protocol contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
  2. Formulació d’una bústia anònima de recepció de queixes i denúncies, amb una persona de referència com a única gestora de la bústia
  3. Creació d’una comissió instructora, encarregada d’engegar – si escau – el Protocol
  4. Descripció de 4 fases d’actuació
  5. Integració d’un sistema de seguiment del Protocol
  6. Implicació de tota la plantilla en la identificació i actuació de conductes, a través d’una formació didàctica i participativa, d’1 hora de durada.

Articles relacionats