ESTRATÈGIA DE TRANSVERSALITAT DE GÈNERE DE CANTÀBRIA 2019-2022

Cliente para el que se realizó

Direcció General d’Igualtat i Dona de Cantàbria

Descripción del Proyecto

El Govern de Cantàbria és conscient que la desigualtat de gènere és una de les principals lacres de la nostra societat i, per tant, entén que un dels pilars sobre els quals s’ha de sustentar l’acció de govern és la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques i actuacions dels poders públics.

Així mateix i amb voluntat de donar un impuls a les polítiques d’igualtat, una vegada finalitzada la vigència de l’Estratègia de Mainstreaming de Gènere 2007-2015, la Direcció General d’Igualtat i Dona inicia l’elaboració de l’Estratègia de Transversalitat de Gènere 2019-2022 mitjançant el suport tècnic de Daleph.

Principales resultados obtenidos

  • Més de 60 actuacions governamentals en matèria d’igualtat.
  • Informe exhaustiu que té com a eix principal la concreció de les noves actuacions d’igualtat.
  • Noves accions formatives per al personal de l’Administració de Cantàbria.
  • Nou sistema de governança en matèria d’igualtat per al període 2019-2022.
  • Entrevistes a 5 Secretàries i Secretaris Generals i 5 Directores i Directors Generals de l’Administració de Cantàbria.
  • Revisió de més de 20 fonts d’informació a nivell quantitatiu i qualitatiu.

Articles relacionats