PLA D’IGUALTAT DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES PEL SISTEMA ESPORTIU ESPANYOL

Client pel que es va realitzar

Consejo Superior de Deportes

Descripció del Projecte

El principi d’igualtat de gènere és transversal i té afectació en totes les esferes de la societat, també en l’esport, àmbit en el qual es reprodueixen múltiples desigualtats de gènere. És per això que el Consejo Superior de Deportes va encarregar a Daleph l’elaboració del seu Pla d’Igualtat Intern i un Pla d’Igualtat per al Sistema Esportiu Espanyol amb vigència per al període 2019-2021.

Pel que fa al Pla d’Igualtat Intern, Daleph ha analitzat l’estructura de la plantilla per edat i sexe, la seva antiguitat, relació contractual, jornada, complement de destinació, el pla de formació que se li ofereix, els sistemes de promoció, etc.

Pel que fa a el Pla d’Igualtat del Sistema Esportiu Espanyol, Daleph ha analitzat minuciosament els equilibris de gènere en les persones amb llicències esportives, les que exerceixen com àrbitres i jutgesses, com entrenadores, les que assumeixen llocs de lideratge en organitzacions esportives, el tractament de les i els esportistes en els mitjans de comunicació, etc.

Principals resultats obtinguts

  • Diagnòstic integral de 66 federacions esportives d’àmbit estatal
  • Diagnòstic integral de més de més de 20 centres d’alt rendiment i de tecnificació esportiva
  • Diagnòstic de la pràctica esportiva en més de 35 universitats
  • Revisió de 3 tesis doctorals especialitzades en esport femení i mitjans de comunicació
  • 18 mesures per millorar la igualtat d’oportunitats en el sistema esportiu espanyol
  • 8 mesures per millorar la igualtat en l’estructura interna de l’CSD

Articles relacionats