ESTUDI DE MESURES DE CONCILIACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA D’ARAGÓ

Cliente para el que se realizó

Direcció General d’Igualtat i Famílies del Govern d’Aragó

Descripción del Proyecto

La divisió sexual del treball ha ocasionat que les càrregues laborals i familiars de dones i homes siguin diferents. Tanmateix, la progressiva integració de les dones a l’esfera laboral no ha estat acompanyada d’un reequilibri d’aquestes càrregues, sinó que majoritàriament són les dones les que, a més a les noves càrregues laborals, assumeixen la gran part de les domèstiques i familiars.

Per aquest motiu, la Direcció General d’Igualtat i Famílies del Govern d’Aragó ha requerit l’assistència tècnica de Daleph amb l’objectiu d’identificar les mesures de conciliació presents en el sector públic, privat i tercer sector aragonès, així com les mesures de conciliació que les administracions locals posen al servei de la ciutadania.

Principales resultados obtenidos

  • 4 Catàlegs de mesures de conciliació: 1 de mesures del sector públic pel seu personal, 1 de mesures del sector públic adreçades a la ciutadania, 1 de mesures al sector privat (empreses de diferents mides i sectors) i 1 de mesures al  tercer sector (entitats de distintes mides i dedicades a diferents activitats socials).
  • Mapes de recursos de conciliació segons la densitat i la renta per càpita aragonesa.
  • Definició de propostes de mesures de conciliació innovadores que donen resposta a les necessitats detectades.
  • Contacte directe amb totes les comarques d’Aragó, amb la persona responsable de RRHH i la de serveis socials.
  • Contacte amb 60 empreses i 31 entitats del tercer sector.

Articles relacionats