Assistència tècnica per a la definició de polítiques i el desenvolupament de projectes d’igualtat

Donem suport al desenvolupament de projectes d’igualtat en organitzacions públiques i privades. Ens ocupem d’assegurar que es compleixen els objectius, i que els projectes d’igualtat es duen a terme en el període i amb el pressupost previst, s’ajusten a les necessitats detectades, generen impactes positius i són avaluats. Per fer-ho, elaborem diferents productes: quadres de comandament, i indicadors i eines de recollida d’informació; també aportem procediments i metodologia, dissenyem processos i elaborem continguts.

Entre els projectes desenvolupats recentment, com a empresa consultora experta en igualtat, destaquem l’Assistència tècnica i dinamització de la Xarxa d’empreses amb Distintiu d’Igualtat a l’Empresa (DIE) i l’assistència tècnica i dinamització de la Xarxa Tenerife Violeta.