FORMACIÓ EN IGUALTAT A EMPRESES

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Calahorra

Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)

Foment del Treball

Descripció del projecte

Daleph ha impartit formació sobre igualtat dirigida a empreses, principalment, en matèria de plans d’igualtat i auditories retributives.

Les formacions, doncs, s’han centrat en abordar les novetats normatives sorgides arrel dels Real Decrets 901/2020 i 902/2020; és a dir: context normatiu dels plans d’igualtat, procediment de negociació, contingut dels plans d’igualtat, registre i control de legalitat, etc.

En línia amb el punt anterior, els plans d’igualtat han d’incorporar auditories retributives, àmbit en el qual Daleph disposa d’una àmplia expertesa. Conseqüentment, les formacions s’han centrat en enfocar l’encaix de les auditories retributives amb els plans d’igualtat, explicar la seva complementarietat amb el registre retributiu i la valoració de lloc de treball, descriure i analitzar la metodologia d’elaboració, etc.

Principals resultats obtinguts

  • 15 hores de formació.
  • Més de 20empreses formades.
  • Realització d’activitats pràctiques sobre elaboració de plans d’igualtat i auditories retributives.
  • Formacions adaptades segons la modalitat, online o presencial.

Articles relacionats