ESTUDI URBANÍSTIC AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE DEL PLA DE REFORMA INTERIOR DEL MUNICIPI DE CALP

Client per al que es va realitzar

Ajuntament de Calp

Descripció del Projecte

Daleph ha elaborat un estudi de l’impacte de gènere del Pla de Reforma Interior d’una zona del centre històric de Calp, fet que va implicar analitzar el comportament de dones i homes a l’espai públic quant a:

  • Presència als carrers analitzats
  • Tipus de mobilitat emprada
  • Motius dels desplaçaments
  • Ús i horari de locals comercials i equipaments públics
  • Freqüència d’ús del pàrquing públic ubicat a la zona d’estudi
  • Expectatives en relació a l’espai públic i l’urbanisme
  • Percepció de seguretat/inseguretat

Principals resultats obtinguts

L’estudi va permetre obtenir les conclusions següents quant al comportament de dones i homes a l’espai públic:

  • Major presència de dones a tots els carrers i tots els horaris
  • Major percepció d’inseguretat de les dones a tots els carrers analitzats, que s’accentua de nit
  • Ús diferenciat dels locals comercials, els més freqüentats per les dones són els comerços d’alimentació i, pels homes, els bars i els restaurants
  • Ús de locals en horari diferent; per exemple, als bars i restaurants les dones són més habituals a mig matí i els homes a partir de les 20h
  • Diferents motius de desplaçament. Els homes solen desplaçar-se per anar o tornar de treballar i les dones per fer les compres domèstiques
  • Les persones conductores que usen el pàrquing són homes, mentre que les acompanyants solen ser dones

Articles relacionats