AVALUACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE CASTELLA-LA MANXA 2011-2016

Client PER AL QUAL ES VA REALITZAR

Institut de la Dona de Castella-la Manxa

DESCRIPCIÓ DEL projecte

La Junta de Comunitats de Castella-la Manxa té una llarga trajectòria en polítiques d’igualtat que, a través de successius plans d’igualtat d’oportunitats, han permès incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques i avançar en una societat més justa i igualitària.

Una vegada finalitzat el període de vigència de l’últim Pla Estratègic per a la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de Castella-la Manxa 2011-2016, l’Institut de la Dona inicia el procés d’avaluació del mateix amb l’assistència tècnica de Daleph, amb l’objectiu de conèixer l’eficàcia de les actuacions dissenyades i la seva contribució a la reducció de les desigualtats.

Principals resultats obtinguts

  • Dinamització de cinc grups de
    treball formats per persones expertes en igualtat.
  • Entrevistes a Directors i Directores Generals de l’Administració regional que formen part del Consell de Direcció de l’Institut de la Dona.
  • Enquesta a més de 200 professionals que treballen en els recursos de l’Institut de la Dona.
  • Enquesta a més de 900 persones beneficiàries de les mesures de PEICLM.
  • Revisió de les dades quantitatives sobre les accions implementades.
  • Realització d’un informe exhaustiu sobre l’execució, resultats i impacte de les mesures del Pla Estratègic.

Articles relacionats