Finançament europeu

Tenim una àmplia experiència en l’àmbit del finançament europeu.
Al llarg dels diferents Marcs Financers Europeus, hem tingut l’oportunitat d’assessorar tant les estructures de govern centrals
i autonòmiques sobre fons europeus, en aspectes relacionats amb la programació (avaluacions ex-ante, redacció de programes operatius i convocatòries, avaluacions ex-post, etc.), com a entitats beneficiàries en el disseny i execució dels seus projectes.

Productes i serveis

Programes i projectes de desenvolupament local i urbà sostenible finançats per FEDER, en l’àmbit de les Iniciatives URBAN i URBANA; projectes integrals de desenvolupament local i urbà, estratègies de desenvolupament urbà sostenible, etc.
Projectes d’innovació empresarial finançats per fons tecnològics i Projectes d’Especialització Competitiva Territorial (PECTs).
Projectes de Cooperació Territorial Europea (FEDER) en l’àmbit dels Programes Operatius de Cooperació Transfronterera amb Portugal (POCTEP), amb el Marroc (Interreg III-A i POCTEFEX), amb França i Andorra (POCTEFA i SUDOE) o de Cooperació Interregional (INTERREG IV-C; Europe), etc.
Programes i projectes relacionats amb l’ocupació i la inserció laboral finançats per FSE, tant per a Serveis Regionals d’Ocupació com per a entitats locals.
Projectes de desenvolupament rural en l’àmbit de les diferents iniciatives financeres de suport a aquests.

Vídeo sobre Finançament Europeu