Perspectiva de gènere a les polítiques públiques

Treballem en polítiques públiques amb perspectiva de gènere perquè integrin les necessitats i visió de les dones. Contribuïm a fer transversal la igualtat d’oportunitats i a impulsar-la. Tenim experiència en l’aplicació de la perspectiva de gènere a les polítiques públiques d’ocupació, urbanisme, formació, turisme i esport, entre d’altres.

Entre els projectes desenvolupats recentment en aquest àmbit destaquem l’Estudi amb perspectiva de gènere del Pla de reforma interior dels carrers La Font, Llibertat, De fora, Petit i avinguda del Nord al nucli antic de Calp.