A Daleph creiem que la nostra activitat empresarial genera un impacte positiu en la societat, per això certifiquem el nostre impacte social i ambiental amb la certificació B Corp, de gran prestigi internacional, que avalua i assegura que Daleph compleix amb els més alts estàndards socials i ambientals en el desenvolupament de les seves activitats.

La certificació B Corp., complementa el nostre pla d’igualtat i codi ètic i ens integra en la comunitat d’empreses B Corp amb les que avancem en processos i metodologies que ens permetin mesurar el nostre impacte i crear eines per a millorar.

La certificació B, un compromís d’empresa

Com empresa B Corp, a Daleph ens comprometem a millorar l’impacte social i ambiental en el desenvolupament de les nostres activitats. Hem modificat els nostres estatuts de manera que: el benestar dels nostres treballadors, el medi ambient, l’impacte generat i la nostra responsabilitat com a empresa siguin vinculants en la presa de decisions.

Els nostres Compromisos

Igualtat

Pla d’Igualtat.
No discriminació en la contractació per ètnia, origen, gènere o discapacitat.
Paritat de gènere en llocs gerencials.
Formació i treball en equip.

Impacte

Passió pel nostre treball.
Mesurament de l’impacte dels nostres projectes.
Reducció de l’impacte ambiental en el desenvolupament de les nostres activitats.

Excel·lència i responsabilitat professional

Honestedat i integritat.
Compromís amb els projectes dels nostres clients.
Cerca d’oportunitats per als nostres clients.
Millora contínua de metodologia en gestió de projectes.

Aliances

Innovació mitjançant experts en altres àrees.
Aliances professionals.