Auditories salarials

L’auditoria salarial té per objecte obtenir la informació necessària per comprovar si el sistema retributiu de l’empresa, de manera transversal i completa, compleix l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre les dones i els homes en matèria de retribució. Així mateix, l’auditoria salarial ha de plantejar recomanacions i mesures per evitar, corregir i prevenir els obstacles i les dificultats existents o futures que garanteixin la igualtat retributiva, i assegurar la transparència i el seguiment del sistema retributiu.

Entre els projectes desenvolupats recentment en aquest àmbit, destaquem l’Auditoria salarial de l’Institut d’Astrofísica de Canàries, la de Barcelona Serveis Municipals i de la Cementiris de Barcelona.