Igualtat

Treballem amb les administracions públiques i el sector privat per impulsar la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones. Busquem noves solucions, promovem el treball en xarxa, elaborem eines que permeten mesurar l’impacte dels projectes, i ens adaptem a cada entorn i client.

Productes i serveis

Incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques públiques.
Diagnòstics i plans d’igualtat per les administracions públiques i el sector privat.
Conciliació i coresponsabilitat: anàlisi i plans pel sector públic i el privat.
Instruments: estudis, guies, protocols, mapes de recursos, bones pràctiques… en igualtat i conciliació.
Avaluació i impacte de les polítiques d’igualtat.
Assistència tècnica per a la definició de polítiques i el desenvolupament de projectes.
Formació en igualtat i conciliació.
Formació en diversitat: suport al talent.
Obtenció de fons.
Gestió de projectes.

Vídeo sobre Igualtat