Formació en igualtat a persones en situació d’atur

Client per al qual es va realitzar

Consell Comarcal del Baix Penedès

Descripció del projecte

Daleph ha impartit tallers sobre igualtat i mercat laboral dins del programa Dones RIU, del Baix Penedès, per la inserció al mercat laboral de dones que es troben en situació d’atur de llarga durada.

La formació ha impactat i contribuït a la reducció de la taxa d’atur de les dones en aquest territori. Les assistents han pogut reforçar vincles i generar sinèrgies positives que les ha suposat l’inici d’una xarxa de sororitat. En el marc del taller també s’ha promogut la xarxa entre dones víctimes de violència de gènere.

El programa va començar el novembre 2022 i ha finalitzat a l’abril del 2023.

En el marc dels tallers s’han abordat vàries qüestions com, per exemple, què vol dir ser dona treballadora i eines a l’abast per combatre l’escletxa de gènere en el mercat laboral. Concretament, s’ha treballat sobre factors condicionants per les dones per accedir al mercat laboral o el manteniment de les feines productives; s’ha reflexionat i compartit experiències entorn l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i s’ha treballat sobre conciliació i corresponsabilitat. Tot plegat ha generat que les valoracions de les dones fossin molt positives.

Principals resultats obtinguts

  • 30 hores de formació.
  • Més de 20 doneshan rebut el taller.
  • Reflexió col·lectiva sobre les condicions de ser dona treballadora actualment i les càrregues i estereotips de gènere.
  • Realització d’activitats pràctiques sobre conciliació i corresponsabilitat.
  • Sorgiment de sinèrgies entre les assistents, reforçant xarxes i vincles més enllà de les possibilitats laborals.

Articles relacionats