Plans d’igualtat per a les administracions públiques i el sector privat

Elaborem plans d’igualtat per a empreses i administracions públiques perquè disposin d’un instrument que els permeti impulsar la igualtat d’oportunitats. Duem a terme el diagnòstic previst al pla d’igualtat, analitzant cadascun dels àmbits que estableix el RD 901/2020: selecció i contractació; classificació professional; formació; promoció professional; condicions de treball i auditoria salarial; exercici responsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral; infrarepresentació femenina; i retribucions i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe. D’acord amb el diagnòstic, proposem un pla d’acció amb objectius, calendari, indicadors i responsables. També plantegem el sistema de seguiment i governança més adequat a cada pla d’igualtat, segons les necessitats i context de cada organització.

També dissenyem plans d’igualtat adreçats a la ciutadania per impulsar polítiques públiques de promoció de la igualtat. Mitjançant aquests plans es fomenta la participació pública de les dones, la seva inserció sociolaboral, l’emprenedoria femenina i l’aplicació de la perspectiva de gènere a les polítiques sectorials.

Entre els projectes desenvolupats recentment en aquest àmbit destaquem el Pla d’igualtat del Consell Superior d’Esports, el de l’Ajuntament de Calahorra (La Rioja), l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Girona), l’Ajuntament de Lleida, el de la Fundació TIC Salut, el de l’empresa M47LABS i l’Estratègia de Mainstreaming de Gènere del Govern de Cantàbria.