Gestió Pública

Ajudem les administracions públiques a millorar la seva gestió interna i a assolir els seus objectius, al servei de la ciutadania. Ens adaptem a les necessitats de cada organització i les acompanyem en la identificació i aplicació de solucions innovadores
i eficaces.

Productes i serveis

Anàlisi i disseny organitzatiu, avaluació de llocs de treball, definició de polítiques retributives i elaboració de RPT.
Plans estratègics i de mandat, implantació de quadres de comandament i de sistemes de control i seguiment.
Millora operativa, simplificació i optimització de processos, implantació de l’administració electrònica i d’eines de qualitat com cartes de serveis.
Desenvolupament d’instruments de suport a la gestió de RH: anàlisi de competències, plans de formació i sistemes d’avaluació de l’acompliment.
Avaluació de polítiques públiques, mètriques d’impacte i d’anàlisi del retorn social de la intervenció pública, coproducció de serveis amb col·lectius destinataris.
Assistència en l’elaboració i aprovació del Pla de Mesures Antifrau necessari per a la gestió de fons Next Generation, i d’acompanyament a la implantació o millora de sistemes d’integritat institucional, més enllà de la gestió del cicle antifrau.
Formació: habilitats directives, redisseny de processos, eines de direcció i gestió.

Vídeo sobre Gestió Pública