DIAGNÒSTIC SOBRE LA IGUALTAT I LA CONCILIACIÓ DEL TEMPS ALS MUNICIPIS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Client per al que es va realitzar

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Descripció del Projecte

Daleph ha elaborat un diagnòstic sobre la igualtat i la conciliació del temps als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb l’objectiu de dissenyar i posar en marxa una actuació conjunta que permeti promoure un projecte d’igualtat compartit als municipis metropolitans.

Per a l’elaboració del diagnòstic es va dur a terme un anàlisi documental exhaustiu de les polítiques d’igualtat implantades en cada municipi, que es va complementar amb una enquesta, reunions grupals de treball i entrevistes individuals.

Com a resultat del diagnòstic, es va recomanar la creació d’una taula de diàleg entre els municipis i un observatori d’igualtat d’àmbit metropolità.

Principals resultats obtinguts

  • Anàlisi de més de 35 fonts d’informació
  • Enviament de 35 enquestes, amb una taxa de resposta de prop del 90%
  • 3 sessions de treball, una amb municipis de més de 50.000 habitants, una amb municipis d’entre 15.000 i 50.000 habitants i una amb municipis de menys de 15.000 habitants
  • Realització de 5 entrevistes individuals
  • Anàlisi de tots els indicadors de 3 observatoris estadístics
  • Proposta de més de 55 indicadors, que seran les bases del nou Observatori d’Igualtat Metropolità

Articles relacionats