TALLERS SOBRE MERCAT DE TREBALL I PERFILS PROFESSIONALS PER A PERSONES DESOCUPADES

Client per al que es va realitzar

Consell Comarcal de La Selva

Descripció del Projecte

Els tallers de mercat de treball es dirigeixen a persones en cerca de feina perquè es troben en situació d’atur, volen millorar professionalment, realitzar un canvi de sector o busquen noves sortides professionals.

Els tallers s’adapten a les necessitats i realitats de les persones assistents i al territori del qual formen part, i tenen per objectiu capacitar en coneixements i competències per a la cerca de feina mitjançant diverses estratègies o metodologies, com la creació i orientació estratègica del currículum a un sector o perfil professional determinat, o l’ús de canals de cerca de feina sectorials i generalistes.

Així mateix, i producte de la metodologia d’impartició d’aquests tallers, també es duu a terme una capacitació tecnològica de les persones usuàries mitjançant l’ús d’aplicacions de connexió virtual, eines tecnològiques per a la creació de currículums o plataformes per a la cerca d’ocupació.

Daleph va impartir dos tipus de tallers, uns enfocats a sectors econòmics, com per exemple el de l’hostaleria, el comerç urbà o la logística i d’altres encaminats a la cerca de feina segons el perfil professional, com el de carretoner/a, gerontòleg/a o depenent/a.

Van tenir una durada de 10 o 5 hores, en funció del tipus de taller i es van tractar els següents temes:

  • Descripció, característiques, tendències i estat de situació del sector econòmic.
  • Empreses que generen ocupació al sector o per el perfil professional.
  • Aplicacions per a la creació de currículums i vídeo currículums i enfocament estratègic dels mateixos.
  • Formació requerida per millorar l’ocupabilitat en el sector o el perfil professional.
  • Formació complementària i competències transversals que es valoren al sector o perfil professional.
  • Ús de la tecnologia en canals de cerca de feina generalistes, sectorials i eines per a l’autocandidatura.

La metodologia d’impartició es basa en l’aprenentatge cooperatiu mitjançant eines telemàtiques i d’aplicacions en línia per dinamitzar les sessions, de manera que s’assegura l’interès i implicació per part de les persones que participen en aquests tallers. Els continguts s’adapten al llarg de les sessions per assegurar que es cobreixen les necessitats de capacitació de les persones assistents i l’exposició dels diferents continguts es combina amb espais participatius de debat i reflexió, exercicis pràctics i exposició de resultats i inquietuds, per assegurar la correcta absorció de coneixements per part de les persones participants.

Principals resultats obtinguts

  • Millora de les competències i coneixements per a la cerca de feina en determinats sectors d’activitat i perfils professionals.
  • Capacitació en eines TIC per reduir l’escletxa tecnològica.
  • Ampliació de coneixements sobre recursos de formació en competències tècniques o transversals.

Articles relacionats