METODOLOGIA D’ORIENTACIÓ A TRAVÉS D’APPS

Client per al que es va realitzar

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Descripció del Projecte

 • Disseny d’una metodologia d’orientació laboral basada en l’ús d’Apps. Aquesta metodologia permet millorar el grau d’autonomia digital; concretar els aprenentatges que es van realitzant en el procés d’orientació; practicar les eines, tècniques i canals de cerca de feina;  i desenvolupar competències, especialment les de comunicació, negociació o treball en equip. La metodologia consisteix en vuit càpsules adreçades a persones en situació d’atur o redefinició de la seva trajectòria professional, que es poden combinar segons les necessitats de cada persona i grup, i en una guia d’ús adreçada al personal tècnic.

  Les càpsules que composen la metodologia són:

  • Càpsula 1: Càpsula orientada a familiaritzar les persones usuàries amb les Apps, perquè aprenguin a descarregar-les i a optimitzar-ne l’ús, i puguin crear perfils digitals.
  • Càpsula 2: Gestió de la mobilitat. Les Apps d’aquesta càpsula faciliten el treball en hàbits i competències com la planificació, la puntualitat o l’organització, a més de l’entrenament en la gestió de cites, i el coneixement dels recursos de mobilitat.
  • Càpsula 3: Competències. En aquesta càpsula es treballen les competències més sol·licitades en les ofertes d’ocupació gestionades pel Servei local d’ocupació de Sant Adrià de Besos, com el treball en equip, la comunicació, el compromís, el networking, l’aprenentatge i utilització del coneixement, l’orientació a la clientela, entre d’altres. El treball amb les competències es basa en la gamificació, és a dir, en Apps que són videojocs i que afavoreixen la millora competencial.
  • Càpsula 4: Gestió del temps. Càpsula basada en Apps que faciliten l’organització i planificació de les tasques quotidianes i els aprenentatges relacionats amb l’establiment de fites i prioritats en la cerca de feina.
  • Càpsula 5: Gestió comunicativa. En aquesta càpsula s’aprenen a usar i a optimitzar les funcionalitats d’Apps de comunicació online o telemàtica com Google Meet o Jitsi Meet, i es practica la comunicació verbal i no verbal i les presentacions professionals.
  • Càpsula 6: Comunicació escrita. A través de les Apps Canva i CV Creator es treballa la identificació d’informació significativa pel currículum vitae i la carta de presentació, i la tria del millor model segons la trajectòria professional de cada persona.
  • Càpsula 7: En aquesta càpsula s’entrena l’entrevista, es reflexiona sobre les respostes més adequades a les preguntes compromesos, i es posen en relació les competències comunicatives amb l’entrevista de feina, tot partint d’Apps que faciliten la pràctica de l’entrevista.
  • Càpsula 8: Recerca de feina. Coneixement i pràctica en la recerca de feina a través d’Apps: inscripció, identificació d’ofertes, enviament de la candidatura i seguiment de les ofertes.

  o de las ofertas.

Principals resultats obtinguts

 • Guia d’ús per al personal tècnic, conté els requisits tècnics de les Apps, les seves funcionalitats, recomanacions per la seva utilització en el marc de la metodologia d’orientació i recursos per optimitzar-ne l’ús.
 • Metodologia d’orientació a traves d’Apps amb vuit càpsules: càpsula 1, aprenem; càpsula 2, gestió de la mobilitat; càpsula 3, competències; càpsula 4, gestió del temps;  càpsula 5, gestió comunicativa; càpsula 6, comunicació escrita; càpsula 7, entrevista; i càpsula 8, recerca de feina.
 • Qüestionaris d’avaluació adreçats a les persones usuàries i el personal tècnic per conèixer el grau d’utilitat, satisfacció i aplicabilitat de la metodologia a partir de dues proves pilot.

Articles relacionats