PACTE PER A L’OCUPACIÓ DEL GARRAF

Client PER AL QUAL ES VA REALITZAR

Consell Comarcal del Garraf

DESCRIPCIÓ DEL projecte

El Consell Comarcal del Garraf, com a ens aglutinador de les polítiques d’ocupació de la comarca, vol fer front a una de les principals problemàtiques del territori com és l’atur. Per això, ha encarregat a Daleph l’elaboració del Pacte per a l’ocupació del Garraf, com a eina per a:

 • Disposar d’un coneixement profund i adequat de la situació de l’ocupació al territori.
 • Involucrar a diferents agents vinculats al desenvolupament de polítiques i actuacions formatives i ocupacionals a la comarca.
 • Treballar conjuntament amb ells per afrontar el problema de la desocupació i la precarietat laboral.
 • Impulsar la concertació territorial mitjançant estratègies territorials que donin resposta a la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
 • Implementar projectes de millora i dinamització del mercat de treball comarcal.

Per a l’elaboració del Pacte, Daleph ha realitzat una diagnosi de la situació de l’ocupació al conjunt de la comarca i per cada municipi que la composa. Aquest diagnòstic ha comptat amb una anàlisi de la informació quantitativa així com amb un procés de participació ampli amb un gran nombre d’agents del territori vinculats amb el foment de l’ocupació. A partir de la informació recaptada, Daleph ha dissenyat un total de 18 mesures distribuïdes en les següents 5 línies d’actuació:

 1. Ocupació
 2. Innovació sòcio-tecnològica i ocupació en l’àmbit de la dependència
 3. Formació
 4. Retenció del talent
 5. Emprenedoria

Les mesures tenen com a objectiu dinamitzar el mercat de treball comarcal i així millorar les perspectives laborals de les persones del Garraf.

Principals resultats obtinguts

 • Diagnòstic quantitatiu i qualitatiu sobre la situació laboral de les persones residents al Garraf i les potencialitats de generació d’ocupació de la comarca.
 • Procés de participació. Ha permès implicar a un elevat nombre d’agents vinculats amb la formació i l’ocupació a la comarca, fomentant la generació de sinèrgies entre ells.
 • Governança. El conjunt d’agents involucrats en el procés de participació per a l’elaboració del pacte participaran activament en la seva implementació i desenvolupament.
 • Mesures concretes, adaptades i factibles. Les mesures són concretes i adequades a les característiques del territori. A més, són realistes i, per tant, realitzables, assegurant que assoleixen l’impacte desitjat.

Articles relacionats