Metodologia d’orientació per a joves en atur

Client per al qual es va realitzar

SERVEF. Servei d’Ocupació i Formació de la Comunitat Valenciana

Descripció del Projecte

En el marc de l’Estratègia d’Emprenedoria i Ocupació jove i el Pla d’implantació de la Garantia Juvenil, el SERVEF ha volgut desenvolupar una metodologia específica d’orientació adreçada a joves en atur.

Daleph, en estreta col·laboració amb el SERVEF, ha elaborat les eines, ha proposat elements d’innovació i proactivitat per aconseguir la màxima utilitat i atractivitat de la metodologia, ha participat en la seva planificació, i ha format l’equip d’orientadors i orientadores del SERVEF encarregat de la implementació de la metodologia.

Principals resultats obtinguts

  • Disseny metodològic innovador basat en la gamificació (el joc aplicat a l’orientació professional i la recerca de feina) i la combinació d’activitats presencials i on-line organitzades sobre una ficció que situa els i les joves en dos itineraris virtuals: el Laberint del mercat de treball (itinerari bàsic) i la Constel·lació de les oportunitats laborals (itinerari complet)
  • Qüestionari de classificació. Està format per una bateria de 90 preguntes tancades i directives o d’opció múltiple, organitzades en 9 blocs. Realitza una classificació automàtica dels i les joves en tres grups d’ocupabilitat que l’orientador o orientadora pot variar. Permet identificar aspectes de cada jove sobre els quals hagi de prestar especial atenció, per exemple, necessitats d’alfabetització digital, d’aprenentatge del castellà, de suport social o psicològic, …. Són les alertes que indiquen que és necessària una derivació i / o un seguiment personalitzat i específic.
  • Plataforma d’orientació laboral, sobre el moodle de telefomación de la Generalitat Valenciana. Conté 64 activitats, organitzades en 6 itineraris, un itinerari bàsic i un complet per a cada un dels tres grups d’ocupabilitat.
  • Activitats presencials per a cada grup d’ocupabilitat: qüestionaris, tests, dinàmiques de grup, simulació d’entrevistes, visualització i comentari de vídeos, … entre d’altres. En total 27 activitats, grupals i individuals.
  • Formació a l’equip d’orientadors i orientadores.

Articles relacionats