ELABORACIÓ DEL DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LA DIGITALITZACIÓ I LA TECNIFICACIÓ A SANTA COLOMA DE GRAMENET

Client per al que es va realitzar

Grameimpuls

Descripció del Projecte

Daleph ha elaborat un diagnòstic de la situació de la digitalització i la tecnificació a Santa Coloma de Gramenet en el marc de el Programa Treball, Talent i Tecnologia finançat per la Diputació de Barcelona.

El diagnòstic s’ha estructurat en 4 eixos:

  • Digitalització i tecnificació en les persones, fet que va suposar analitzar el nivell d’autonomia digital de la població de Santa Coloma de Gramenet, especialment, la que està en situació d’atur.
  • Digitalització i tecnificació en les empreses, per tal de detectar si les empreses de la ciutat integren la tecnologia en la seva activitat.
  • Identificació de cadenes de valor; és a dir, de diferents sectors que treballen de manera complementària. Seria exemple d’això un Market Place local que neix fruit de la cooperació dels sectors del comerç, la logística i les noves tecnologies.
  • Reptes que ha d’abordar Santa Coloma de Gramenet en matèria de digitalització i tecnificació de les persones i les empreses.

Com a resultat de la diagnosi Daleph va donar suport a Grameimpuls en la proposta d’un pla d’accions per donar resposta als reptes identificats.

Principals resultats obtinguts

  • Elaboració d’una matriu DAFO de la digitalització i la tecnificació en les empreses i les persones
  • Identificació de necessitats formatives digitals i tecnològiques en les empreses i les persones
  • Identificació de 2 cadenes de valor
  • Identificació de resultats i conclusions desagregades per edat i sexe
  • Anàlisi de 8 fonts d’informació primàries i de més de 30 indicadors tecnològics
  • Celebració de 6 reunions de treball i entrevistes amb agents clau del municipi

Articles relacionats