CURSOS ONLINE PER PERSONAL TÈCNIC D’ORIENTACIÓ, FORMACIÓ I TUTORITZACIÓ A LA PLATAFORMA FORMA’T PER FORMAR

Client per al qual es va realitzar

Consorci per a la formació contínua de Catalunya

Descripció del projecte

El projecte ha suposat l’elaboració, actualització, millora i ampliació dels continguts formatius de l’eina Forma’t per format, una plataforma de formació en línia que ofereix formació gratuïta i pràctica als i les professionals del sistema de formació i qualificació per a l’ocupació. Així mateix ha suposat la revisió de la descripció dels perfils professionals de la persona formadora, tutora i tutora de pràctiques, i la creació del perfil professional de la persona orientadora, centrada en l’acompanyament a persones ocupades. Tot això en versió català i castellà.

Daleph ha actualitzat i millorat els continguts dels següents cursos dirigits a persones formadores: Seguiment de la qualitat, Dinamització de la formació en línia, Continguts de la Formació en línia, Millora d’un projecte de R+D+i, Formació personalitzada, Propiciant experiències laborals en la formació, Motivació i formació, i Avaluació per competències. Els cursos dirigits a persones tutores que s’han revisat són: Inicia’t en l’acció tutorial i Tutorització professionalitzadora; i dels dirigits a persones tutores d’empresa s’ha revisat el curs Tutorització a empreses i entitats.

També s’han revisat i ampliat diversos cursos d’Habilitats transversals, els següents: Treball en equip, Resolució de problemes, Adaptabilitat, Comunicació, i Automotivació.

A més, Daleph ha elaborat nous cursos per a persones formadores: Dissenys tecnopedagògics en entorns d’aprenentatge i Seguretat digital en la formació en línia; i cinc cursos per al perfil d’orientador o orientadora professional: Fonts d’informació i recursos, Mercat de treball i tendències, Metodologies per a l’orientació professional, Recursos digitals per a l’orientació professional, i Sectors d’activitat i nous perfils.

Així mateix, es va elaborar un curs dirigit a tots els perfils professionals del sistema: Sistema de formació i qualificació professional.

Principals resultats obtinguts

  • Revisió, millora i ampliació de 16 cursos de la Plataforma de formació en línia Forma’t per Formar en versió en català i castellà.
  • Creació de 8 nous cursos, 2 per al perfil de persones formadores, 5 per al perfil de persona orientadora i 1 de caràcter transversal per a totes les persones professionals del sistema de Formació i qualificació per a l’ocupació en català i castellà.
  • Revisió i actualització de 3 perfils professionals: formador/formadora, tutor/tutora i tutor/tutora d’empresa en català i castellà.
  • Creació d’1 perfil professional: orientador/orientadora per a persones ocupades en versió en català i castellà.
  • Elaboració de 40 nous ítems d’avaluació per a cursos ja existents en la plataforma, en català i castellà.
  • Elaboració de 16 missatges/píndoles de comunicació per a donar difusió a la millora i actualització dels continguts de la plataforma Forma’t per formar en versió catalana i castellana.

Articles relacionats