DISSENY D’UNA NOVA METODOLOGIA D’ACTUALITZACIÓ DEL CATÀLEG D’ACCIONS FORMATIVES PER A PERSONES TREBALLADORES DE CATALUNYA

Client per al que es va realitzar

Consorci de Formació Contínua de Catalunya (CFCC)

Descripció del Projecte

Daleph ha dissenyat una nova metodologia d’actualització del catàleg d’accions formatives per a persones treballadores de Catalunya per encàrrec del Consorci de Formació Continua de Catalunya (CFCC).

En el marc del projecte es va analitzar el procés de de treball de l’equip tècnic del CFCC, es van proposar criteris de prospecció de noves entitats, es va crear un nou formulari de recollida d’accions formatives i una bústia de suggeriments permanent i es va dissenyar una base de dades capaç d’automatitzar el procés de recollida, i l’anàlisi i validació de les accions formatives, així com el procediment de comunicació amb les entitats.

Principals resultats obtinguts

 • Elaboració d’un diagrama de flux de treball, descriptiu de tot el procés de treball vinculat a l’actualització del catàleg d’accions formatives per a persones treballadores
 • Proposta de més de 10 criteris de prospecció de noves entitats
 • Proposta de més de 10 criteris de classificació de les accions formatives en àrees prioritàries
 • Unificació dels formularis de recollida de noves accions formatives i el de modificació de les ja existents
 • Elaboració de 17 formularis de recollida d’accions formatives, amb més de 50 preguntes categoritzades i amb vinculació automàtica a una base de dades Access
 • Creació d’una bústia de suggeriments permanent, en la qual les entitats poden proposar accions formatives i es poden autoproposar com a candidates a formar part del Grups d’Actualització Permanent (GAP) del catàleg d’accions formatives
 • Creació d’un formulari de validació d’accions formatives dirigit a persones formadores
 • Creació d’una base de dades que automatitza el procés de recollida d’accions formatives i la seva validació, així com el procediment de comunicació amb les entitats i les persones formadores
 • Incorporació i ordenació dels nous camps que preveu la normativa del SEPE als formularis i la base de dades
 • Disseny i elaboració d’un índex que acompanyi els catàlegs sectorials d’accions formatives, per tal que les entitats puguin desplaçar-se pel document de manera més àgil i còmoda
 • Establiment d’una metodologia de generació d’indicadors de procés i de resultat, que permeti fer control i seguiment del procés d’actualització del catàleg
 • Disseny i creació d’informes que donin compte del resultat del procés d’actualització del catàleg. Es van reforçar els informes generals i sectorials, tot millorant la seva imatge visual, i es va crear un informe individual per a cada entitat
 • Creació d’una nova metodologia de dinamització de l’encontre presencial dels GAP
 • Disseny i millora visual de la Guia de Coordinació Tècnica dels GAP, en la que es sintetitza, a mode informatiu, el procediment d’actualització del catàleg d’accions formatives

Articles relacionats