FORMACIÓ AL PERSONAL TÈCNIC EN PLATAFORMES I APLICACIONS TELEMÀTIQUES D’OCUPACIÓ

Client per al que es va realitzar

Ajuntament de El Prat de Llobregat i Ajuntament de Gavà

Descripció del Projecte

Daleph imparteix diverses sessions formatives dirigides a la capacitació del personal tècnic en l’àmbit de l’ocupació amb un enfocament tecnològic. Aquestes formacions es realitzen en el marc del programa Ubica’t, en el qual el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) atorga subvencions a organismes locals per a l’orientació, acompanyament a la inserció i suport ocupacional.

En les edicions d’aquests cursos de capacitació dirigides al personal tècnic, s’incorporen temàtiques per a la millora competencial en l’ús i aplicació de les noves tecnologies de la informació i comunicació en la prestació de serveis d’informació i orientació laboral.

  • Descripció i característiques de diferents plataformes de connexió telemàtica.
  • Ús i funcionalitats de les plataformes en els serveis d’informació i orientació laboral.
  • Descripció, característiques i funcionalitats d’aplicacions per a la dinamització de serveis d’informació i orientació laboral en línia.
  • Funcionalitats i ús d’aplicacions de disseny gràfic i vídeo per a la millora de la comunicació corporativa de l’organisme i aplicació en els serveis d’informació i orientació laboral (disseny de currículums, cartes de presentació, videocurrículums…)

La metodologia d’impartició està basada en l’aprenentatge cooperatiu mitjançant l’ús d’aplicacions en línia, de manera que s’assegura l’interès i la implicació per part de les persones que participen en aquest curs. L’exposició dels diferents continguts a tractar es combina amb espais participatius, exercicis pràctics i exposició de resultats i dubtes per assegurar l’absorció dels coneixements per part de les persones participants. Així mateix, la metodologia incorpora l’ús d’eines innovadores com Kahoot! o Mindmeister que afavoreixen la participació.

Principals resultats obtinguts

  • Millora de les competències tecnològiques del personal tècnic del programa UBICAT.
  • Ampliació dels coneixements sobre el funcionament i aplicació de recursos tecnològics en l’orientació laboral i comunicació.
  • Metodologia d’impartició participativa i innovadora.

Articles relacionats