INTERMEDIACIÓ ESPECÍFICA PER A PERSONES ATURADES ARREL DE LA COVID-19 AL PRAT DE LLOBREGAT

Client per al que es va realitzar

Ajuntament del Prat de Llobregat

Descripció del Projecte

Daleph ha donat suport a l’Ajuntament del Prat de Llobregat en la posada en marxa d’un dispositiu d’intermediació específic per a persones aturades arrel de la Covid-19.

L’assistència tècnica va suposar donar suport en el desenvolupament de les activitats següents:

 • Establiment de criteris i metodologies per engegar un dispositiu d’intermediació específic.
 • Prospecció a empreses del municipi per oferir-los serveis a mida.
 • Disseny de formació sectorial, de reforç de competències transversals i comunicatives, i sobre perfils professionals.
 • Organització d’esdeveniments de networking i processos de selecció i reclutament amb empreses.
 • Accions de comunicació i difusió del dispositiu d’intermediació.
 • Justificació tècnico-administrativa i documental del projecte.
 • Definició d’indicadors d’avaluació del projecte.

Com a resultat de la bona feina feta, el dispositiu va assolir un percentatge d’inserció laboral superior al 60%.

Principals resultats obtinguts

 • Atenció personalitzada i orientació a 77 persones
 • Oferta de serveis a mida a 144 empreses
 • Participació activa de 6 empreses en esdeveniments amb persones aturades
 • Organització d’esdeveniments amb empreses i persones amb més de 45 persones participants
 • Identificació de 26 noves ofertes de feina
 • Més de 5 sobre 6 punts de satisfacció a totes les activitats organitzades.

Articles relacionats