FORMACIONS EN ECONOMIA VERDA

Client per al qual es va realitzar

Consell Comarcal del Baix Penedès

Ajuntament del Vendrell

Descripció del projecte

Daleph ha impartit una formació sobre economia verda, tant a persones aturades, com a personal tècnic.

Concretament, s’han dut a terme dos projectes, que han consistit en:

  • Tallers dirigits a dones aturades de la comarca del Baix Penedès en el marc del Programa de suport a les dones en els àmbits rural i urbà (Dones RIU)
  • Formació sobre oportunitats en el sector de l’economia verda per a personal tècnic d’ocupació i empresa, en el marc del Programa Innovadors i Experimentals del SOC.

En el marc dels tallers del Programa Dones RIU, elles han reforçat les seves competències per a ocupar-se en l’economia verda, han navegat per plataformes específiques de cerca de feina i han començat a donar forma a una idea personal de negoci alineada amb aquesta nova lògica emergent. Les valoracions dels tallers han sigut molt positives, perquè han permès a les dones conèixer oportunitats laborals d’arreu del Baix Penedès i iniciar una xarxa de sororitat.

La formació dirigida a personal tècnic, s’ha centrat en identificar el concepte d’economia verda, analitzar el seu marc estratègic, revisar els principals projectes d’economia verda a Catalunya i al Penedès i veure les oportunitats d’ocupació que generen. A més, es van aportar eines que permetran al personal tècnic incorporar aquesta perspectiva en el seu treball diari.

Principals resultats obtinguts

  • Més de 80 hores de formació.
  • Més de 35 persones
  • Realització d’activitats pràctiques per a reforçar els conceptes treballats.
  • Aproximació i coneixença d’eines relacionades amb l’economia verda.
  • Promoció de sinèrgies entre les persones assistents.

Articles relacionats