PROJECTES PER FOMENTAR LES OPORTUNITATS LABORALS A TRINITAT NOVA, LA VERNEDA I LA PAU, I VALLBONA

Client per al qual es va realitzar

Foment de Ciutat SA – Ajuntament de Barcelona

Descripció del projecte

Davant les creixents desigualtats entre els diferents barris de Barcelona, Foment de Ciutat, l’empresa municipal encarregada de la redacció i execució dels 10 Plans de Barri de la ciutat, vol donar suport a aquells barris amb elevades taxes de desocupació i augmentar les oportunitats laborals dels seus veïns i veïnes.

Per això, Daleph ha realitzat un diagnòstic de la situació dels barris de Trinitat Nova, La Verneda i La Pau, i Vallbona. Aquest diagnòstic ha comptat amb una anàlisi de la informació quantitativa així com amb un procés de participació ampli amb un gran nombre d’agents del territori vinculats amb el foment de l’ocupació. A partir de la informació recaptada, Daleph ha dissenyat un total de 14 projectes innovadors que combinen formació i experiències laborals per a les persones participants, a més d’accions d’acompanyament i orientació per facilitar la seva entrada al mercat de treball.

Principals resultats obtinguts

  • Diagnòstic quantitatiu i qualitatiu sobre la situació laboral dels veïns i veïnes dels tres barris, les seves necessitats formatives, interessos i motivacions, així com de les potencialitats de generació d’ocupació dels barris analitzats.
  • Procés de participació. Ha permès implicar a un elevat nombre d’agents vinculats amb la formació i l’ocupació en cadascun dels tres barris, fomentant la generació de sinèrgies entre ells. D’aquesta manera, podran col·laborar en la difusió dels projectes i fins i tot participar activament en la seva implementació i desenvolupament.
  • Projectes innovadors que incorporen noves metodologies adaptades a les necessitats i als interessos dels diferents col·lectius de la intervenció. Així es pretén augmentar l’impacte positiu de la participació en els projectes en la vida laboral i personal de cadascuna de les persones implicades.

Articles relacionats