Avui han passat per la Lean Startup Week líders de rellevants empreses del món tecnològic com Viv Goldstein de General Electric o Steve Casi, creador d’American On Line (AOL) i vull centrar aquest post en el que ens ha dit aquest famós emprenedor que als seus 58 anys ha decidit escriure i publicar el seu primer llibre, “The third wave, an entrepreneur ‘s visió of the future”.

Casi divideix l’evolució dels negocis de la nostra era digital en tres períodes:

  • El període de la connectivitat, iniciat a finals dels anys 80 amb l’arribada d’Internet i caracteritzat per aconseguir que tothom tingués accés i es connectés entre si. Va ser el moment en què ell va fundar AOL, quan només el 3% de la població americana estava connectada i utilitzava aquesta connectivitat una hora a la setmana.
  • El segon període, l’actual, s’ha caracteritzat pel software, pels continguts, pels serveis. És el període en què una gran quantitat d’emprenedors, en àrees concretes com la Badia de San Francisco, han desenvolupat tot el seu talent per crear serveis abans no imaginats, millorant processos existents o creant noves necessitats en diferents formes: software, apps, etc. Malgrat que empreses grans com Facebook o Amazoon són fruit d’aquesta època, també ho són desenes de milers de petites empreses que han nascut a partir d’idees enginyoses o de la detecció d’oportunitats per aplicar la tecnologia a processos existents.
  • La tercera onada, la que ve i ja es comença a configurar, és l’onada de la convergència, en què tecnologia i món real es troben per integrar-se. És l’ona en la qual veurem grans novetats en agricultura, medicina, manufactura, etc. i en la qual les empreses de Fortune 500 estaran molt més actives del que ho han estat fins ara ja que el seu manteniment en el mercat depèn d’això. Per això seran necessàries aliances perquè els elements a integrar són múltiples i, en aquest sentit, Case posa l’exemple d’AOL que té més de 300 aliances actualment. D’altra banda, alerta als emprenedors de la Badia de San Francisco que en aquest nou marc, la globalització que primer afecte al manufacturing i després al capital afectarà ara al entrepreurship. Si avui en dia el capital risc concentra el 78% de les seves inversions a Califòrnia, Massachusetts o New York, els propers anys es repartirà per tot el món

Amb aquestes prediccions s’ha clausurat el tram central i més massiu de la conferència i demà tornarem al format reduït de dilluns i dimarts.

Jaume Amill

Deixeu un comentari