|

ES DISTRIBUEIXEN ELS 100 MILIONS D’EUROS DEL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

El passat 19 de maig el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar la distribució dels 100 milions d’euros del fons del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere entre les Comunitats Autònomes, que seran de gran utilitat per combatre el repunt de casos detectats com a conseqüència del confinament.

El Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere es va aprovar el setembre l’any 2017 sense cap vot en contra de les forces parlamentàries i s’articula en 10 eixos, que són els següents:

 • Eix 1. Ruptura del silenci de les víctimes mitjançant accions de sensibilització social i de prevenció de la violència de gènere.
 • Eix 2. Resposta institucional coordinada i treball en xarxa entre autoritats i organismes responsables.
 • Eix 3. Perfeccionament de l’assistència, ajuda i protecció a les víctimes de violència de gènere i les seves filles i fills.
 • Eix 4. Intensificació de l’assistència i protecció de menors.
 • Eix 5. Formació a diversos agents per donar una millor resposta assistencial.
 • Eix 6. Millora del coneixement de la violència de gènere a través de la generació de dades estadístiques i informes fiables de les seves causes, formes, conseqüències i incidència.
 • Eix 7. Recomanacions a les comunitats autònomes i entitats locals per erradicar la violència de gènere.
 • Eix 8. Visualització i atenció a les formes de violència de gènere fora de l’àmbit de la parella.
 • Eix 9. Compromís econòmic amb les polítiques d’erradicació de la violència contra les dones.
 • Eix 10. Seguiment del Pacte d’Estat conta la Violència de Gènere i facilitació de les dades necessàries a la Comissió de Seguiment.

Les mesures establertes en aquests eixos tenen una vigència de 5 anys i s’hi destina un pressupost de 1.000 milions d’euros, que es distribueix de la següent manera:

 • 100 milions d’euros per les entitats locals (pressupost de 20 milions anuals)
 • 500 milions d’euros per les comunitats autònomes (pressupost de 100 milions anuals)
 • 400 milions d’euros per l’Estat consignats als Pressupostos Generals de l’Estat (pressupost de 80 milions anuals)

Una part dels fons assignats a les comunitats autònomes es destina a subvencionar projectes i activitats orientats a prevenir i detectar casos de violència de gènere i atendre a les seves víctimes.

Es tracta d’actuacions per donar resposta a realitats que són molt presents en els dispositius d’atenció i orientació laboral que Daleph desenvolupa i en els que s’atenen persones amb interseccionalitats o diferents factors de vulnerabilitat; per exemple, dones víctimes de violència de gènere, en situació administrativa irregular i amb càrregues familiars a les quals la Covid-19 ha agreujat la seva situació (ja molt complicada abans de la pandèmia).

En aquest sentit, els territoris que rebran una major inversió són Andalusia (15,3 milions), Catalunya (12,8 milions) i Madrid (10,5 milions), els quals rebran prop del 40% del pressupost destinat a les administracions autonòmiques per al 2020.

El repartiment efectiu d’aquest Fons esdevé una necessitat primordial per afrontar una situació d’emergència social que s’ha vist agreujada per l’emergència sanitària.

 

Oriol Valentí