|

DIGITALITZACIÓ I TREBALL: UN FUTUR INCERT PER A LES DONES

La disrupció tecnològica ha suposat un canvi en la manera en què ens comuniquem, treballem i socialitzem. Les empreses es troben en un procés de digitalització del sistema productiu que canviarà les demandes del mercat laboral tal com el coneixem.

El Fòrum Econòmic Mundial estima que en 2022 desapareixeran 75 milions de llocs de treball, producte dels canvis tecnològics, però que, per contra, sorgiran 133 milions d’ocupacions amb nous rols.

Aquestes noves ocupacions requeriran un alt nivell d’especialització en matèries STEM (Sciencie, Technology, Engineering and Maths), generant nous treballs d’alta qualitat, però eliminant els treballs de caràcter rutinari i que requereixen un nivell formatiu mitjà. Són les anomenades “ocupacions de coll blanc” i es troben principalment en els sectors de la banca i el comerç.

Davant aquesta situació, el propi Fòrum adverteix que és necessari prendre mesures d’aquí a 2022 per evitar un “indesitjable escenari en que tots perdin” que es traduiria en desocupació massiva, escassetat de talent i creixent desigualtat.

Avui dia, les dones concentren la major taxa de temporalitat en l’ocupació i sofreixen més limitacions en el moment de desenvolupar les seves carreres professionals o progressar en l’escala retributiva.

Si fem una predicció sobre l’evolució de l’ocupació de les dones davant el futur mercat laboral, les dades no són esperançadores. Per exemple, el percentatge de dones i homes que cursen carreres universitàries i formacions professionals relacionades amb les àrees STEM indiquen una clara masculización d’aquestes àrees. Per posar un exemple, en les universitats catalanes, els homes representen el 85-90% del conjunt de les persones que estudien enginyeries.

Davant aquesta situació, resulta imprescindible que les administracions públiques assumeixin el lideratge de la transformació digital des d’una òptica transversal: no sols en relació amb els canvis tecnològics, sinó també en quant a les conseqüències que aquest generarà en el mercat laboral, i això passa per una aposta decidida per la formació contínua i adaptació de currículums formatius.

Resulta necessari, a més, que aquest lideratge s’assumeixi amb perspectiva de gènere, això és, potenciant la presència de les dones en les accions de formació i reciclatge en les àrees STEM i empoderant i reconeixent a les dones dins d’aquestes àrees, perquè elles també siguin referents.

Cal continuar treballant per construir les societats del futur, però posant a les dones en el centre.

 

Gabriel Bonnín Ramis