El passat mes de desembre Fernando Collantes i Vicente Pinilla van publicar un article molt interessant sobre despoblació rural (https://nadaesgratis.es/admin/cuatro-cosas-que-no-se-cuentan-sobre-la-despoblacion-ruralen el qual exposen quatre idees que s’allunyen dels arguments que habitualment sonen en el debat públic: 

  1. La despoblació rural no és un tot harmònic en el qual es reprodueixen sempre els mateixos patrons. De fet, alguns espais rurals han vingut guanyant població, tot i que la crisi econòmica ha frenat i invertit aquest procés a causa de la pèrdua d’immigrants estrangers. 
  1. És un error afrontar la solució als problemes de les economies locals donant suport al sector agrari, quan la majoria d’experiències exitoses mostren com la clau per frenar la despoblació està en la diversificació econòmica. 
  1. En matèria de despoblació, les polítiques no expliquen les grans tendències, sinó que ho fan les forces de mercat. En aquest sentit, cito literalment, “la major part d’aquestes experiències de renaixement rural (a Escòcia, a França, a Escandinàvia) sorgeixen de forces de mercat, ja sigui en el mercat laboral, al mercat residencial o en tots dos”. 
  1. Des del punt de vista polític, el problema no ha estat tant l’absència de polítiques com el disseny i implementació de les mateixes. En concret, una de les polítiques que citen com a oportunitat perduda és la incorporació de LEADER a la política agrària comuna. 

Com a tancament a aquesta breu síntesi de l’interessant article, m’agradaria també citar l’interessant documental “Per què te’n vas”, de Miguel Loren, que parla dels últims 80 anys de la història de Caspe fins a l’actualitat i en el qual a través de més de 70 testimonis es reflecteix molt bé la dinàmica poblacional que han experimentat multitud de municipis rurals a Espanya: d’una banda joves que emigren a la recerca de noves oportunitats i d’altra emigrants d’altres països o de territoris menys desenvolupats que troben aquestes oportunitats a Caspe . 

Deixeu un comentari