DALEPH DONA SUPORT A LES EMPRESES EN MATÈRIA DE PLANS D’IGUALTAT

Els plans d’igualtat són una eina de gestió de recursos humans amb perspectiva de gènere que té com a objectiu fer més igualitàries les relacions laborals en les organitzacions.

L’estructura dels plans d’igualtat privats i públics és la mateixa (diagnòstic, pla d’accions i sistema de seguiment), però l’equip de consultores i consultors d’igualtat de Daleph adapta el procés de recollida de dades i, sobre tot, l’anàlisi i la redacció a cada empresa. Així s’ha fet, per exemple, en l’elaboració del pla d’Igualtat de l’empresa de distribució de productes alimentaris El Zamorano o en el de la consultora tecnològica M47Labs.

És important ressaltar que els Reials decrets 901/2020 i 902/2020 s’enfoquen especialment a les empreses. El Reial decret 901/2020 obliga les organitzacions amb una plantilla de més de 50 persones a disposar d’un pla d’igualtat i el Reial decret 902/2020 estableix la necessitat de realitzar una auditoria retributiva.

Entre els beneficis que aporten els plans d’igualtat a les empreses hi ha els següents:

  • Entorns lliures d’assetjament sexual i per raó de sexe.
  • Millora de les condicions laborals i conseqüentment major productivitat i major retenció de talent.
  • Potenciació de la responsabilitat social corporativa i millora de les oportunitats comercials especialment en el sector públic que cada vegada més sol·licita empreses proveïdores que incorporin la igualtat dins les seva política de gestió de les persones.

Podeu trobar més informació sobre plans i projectes d’igualtat a empreses en la nostra web. En el següent enllaç trobareu un exemple, el pla d’igualtat de la fundació TIC salut:

https://daleph.com/proyecto/plan-de-igualdad-de-la-fundacion-tic-salut-social/

I a continuació un altre, en al cas del sector tecnològic:

https://daleph.com/noticias/planes-de-igualdad-a-empresas-del-sector-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/