TERCERA PUBLICACIÓ DELS INDICADORS INGEUS DE QUALITAT DEL MERCAT DE TREBALL

Dijous passat, 29 d’abril, coincidint amb l’aparició de les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) es va publicar la tercera anàlisi dels Indicadors Ingeus de qualitat del mercat de treball. L’Àngels Valls, responsable de l’estudi, i un equip integrat per treballadores de Daleph i Ingeus, participen en la seva elaboració amb l’objectiu d’aportar una mirada complementària a les anàlisis oficials de les dades.

Aquest estudi aporta tres visions:

  • Els moviments que es donen en la població activa (persones ocupades i desocupades) i inactiva.
  • L’Estadística de fluxos de l’EPA, que permet analitzar la dinàmica de trànsit entre l’ocupació, atur i inactivitat segons els principals perfils sociodemogràfics.
  • La perspectiva de les llars com a unitat econòmica de convivència.

De l’Estudi i de la reflexió posterior de l’Àngels Valls, el Gregori Cascante, la Mar Serna i el Valeriano Gómez al Webinar destaquen les següents conclusions:

  • El primer trimestre pren com a protagonista la inactivitat que augmenta, a diferència del nombre de persones ocupades i desocupades que disminueixen. Les persones inactives són persones que no busquen feina activament, però que en molts casos estan disponibles per treballar.
  • S’ha incrementat l’atur de llarga durada.
  • Es detecta un aprofundiment de la feminització dels problemes del mercat de treball (major percentatge de persones que s’inactiven i estan en atur).
  • Pel que fa al primer trimestre del 2020, ha caigut un 31% el volum de contractes dels últims 12 mesos.
  • L’increment de l’ocupació pública està matisant una caiguda més important de l’atur generat pel sector privat.

Els efectes de la COVID-19 són plenament visibles en el mercat de treball, però encara genera incerteses del que pugui passar en els propers mesos. És per això, que cal plantejar polítiques actives d’ocupació que disminueixin el seu impacte.

Al següent enllaç es pot accedir al document complet i al webinar:

https://www.ingeus.es/indicadores-ingeus/

Els comentaris estan tancats.