DONA, LLATINOAMERICANA, IRREGULAR, AMB BATXILLERAT I ENTORN ALS 40 ANYS, AIXÍ ÉS EL PERFIL MAJORITARI DE LES PERSONES ATESES A L’ESPAI OBERT DE CERCA DE FEINA.

Durant el 2022, l’Espai Obert de Cerca de Feina, el programa d’acompanyament i orientació laboral que Daleph gestiona per Càritas Diocesana de Barcelona, ha atès a més de 1.000 persones (1.319, concretament) en risc d’exclusió. Un 97% d’elles està en situació administrativa irregular, i d’aquestes, un 30% porten més de 3 anys empadronades en el territori i estan en cerca d’un contracte de feina que les permeti obtenir la regularització, és a dir, el permís de treball i residència.

Prop del 70% de les persones ateses provenen de Llatinoamèrica i el 18% del Magreb; la majoria són dones, 839 davant de 480 homes. Per aquest motiu, des d’Espai Obert hem posat especial èmfasi en la creació de continguts específics per a recolzar la cerca de feina de dones migrades.

Per franges d’edat, el 49% es troba en la de 30 i 44 anys, i un 24% en la de majors de 45 anys.

A destacar que la majoria de persones disposa d’un nivell formatiu elevat: el 28% té el batxillerat, el 15% algun cicle formatiu i el 20% disposa de formació universitària.