L’AUTONOMIA DIGITAL CLAU EN LA INSERCIÓ LABORAL DELS JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

El projecte “Càritas joves amb futur 2022”, participat per Daleph, Càritas i Sinergia Team & Training, té com una de les principals prioritats formatives el desenvolupament de les persones joves en les TIC per millorar la seva autonomia digital i, conseqüentment, incrementar la seva ocupabilitat.

Al llarg del projecte es realitzen un seguit de sessions d’orientació laboral acompanyades d’activitats grupals sobre temes diversos: relacions laborals, contractació, nòmines, elaboració del currículum, entrevista de feina o competències digitals. En aquesta última matèria, l’equip d’orientació laboral de Daleph hi posa especial èmfasi perquè, malgrat les persones participants al projecte són joves entre 16 i 29 anys, no totes tenen el nivell digital necessari per tal d’afrontar el procés d’inserció laboral amb garanties d’èxit.

Alguns dels tallers i càpsules relacionats amb les competències digitals que s’imparteixen al projecte són: la utilització de les aplicacions mòbils, la consulta on-line de documents essencials per a treballar a través de l’obtenció del certificat digital o la creació i manteniment de la marca personal 2.0 mitjançant els perfils a les xarxes socials i als portals de recerca de feina.

D’aquesta manera el programa  “Càritas joves amb futur 2022”, a més de perseguir la inserció de les persones joves,  contribueix a reduir l’escletxa digital. La preocupació per l’existència d’aquesta escletxa acostuma a estar centrada en població més sènior el que provoca una invisibilització del problema en les franges d’edat més joves.

Els comentaris estan tancats.