L’OFICINA INDEPENDENT DE REGULACIÓ I SUPERVISIÓ DE LA CONTRACTACIÓ (OIReScon) PUBLICA UNA GUIA PER A L’EXECUCIÓ DELS FONS NEXT GENERATION EU

L’Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon), organisme, vinculat al Ministeri d’Hisenda, encarregat de vetllar por la correcta aplicació de legislació en matèria de contractació pública ha publicat una Guia Bàsica per a la correcta aplicació dels profunds vinculats al Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Es tracta d’una guia molt completa que fa una detallada cronologia de les fites del Pla, de tota la normativa reguladora, tant nacional, com a autonòmica, tant general, com a específica en matèria de contractació.

Es fa un anàlisi del nou instrument de col·laboració públic-privada, els PERTE, els convenis administratius, les subvenciones i altres formes de col·laboració públic-privada i es realitzen una seriós de recomanacions en matèria de contractació en relació con l’execució dels profunds.

La Guia, a més de ser molt pràctica, neix con ho compromís d’anar incorporant totes les actualitzacions que la matèria es vagin produint.

La Guia pot consultar-se el següent enllaç:

Guía básica Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (hacienda.gob.es)